Eğitim İçin Her Şey Her Şey Eğitim İçin

KULLANIM KOŞULLARI

 

Kullanıcı Anlaşması

En son 16 Haziran 2011 tarihinde gözden geçirilmiştir.

NOT: YASAL YÖNDEN BAĞLAYICI BİR SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAKTASINIZ.

Kullanıcı Anlaşmamız güncellenmiştir; değişikliklerin bir özeti için burayı tıklayın.

1.TANITIM.

A.Amaç.

Eğitime değerlendirme ve standardizasyon kazandırarak Türkiyedeki eğitim kurum ve kuruluşlarını, iş dünyasını ve herhangi bir türde eğitim veya iş hedefleyen kişi ve kurumları aynı çatı altında birleştirerek aralarındaki bağları kuvvetlendirip büyük bir portal çerçevesinde kişi ve kurumlara kurumsal bir kimlik kazandırılmak istenmektedir. Kurumsal kimlik sayesinde yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve iletişim entegrasyonunu daha sağlıklı ve senkron bir hale gelecektir.

B.Kapsam ve Niyet.
Eğitimnerede'e kayıt olduğunuzda veya mobil uygulamalarımız, geliştirici platformumuz, premium hizmetlerimiz veya Eğitimnerede hizmetlerinin (topluca “Eğitimnerede” veya “Hizmetler”) bir parçası olarak sunulan bilgiler dahil web sitemizi kullandığınızda, Eğitimnerede Kullanıcı Anlaşması ve işbu belgeye kaynak olarak dahil edilen Eğitimnerede Gizlilik Politikası koşullarına istinaden (topluca “Sözleşme” olarak anılacaktır) Türkiye, İstanbul, Beşiktaş,Levent Mah. Alkaranfil Sok. No:5 pk:34330 adresinde bulunan EĞİTİM NEREDE İNTERNET DANIŞM. TEKNOL.HİZM.TİC.LTD.ŞTİ ile  yasal yönden bağlayıcı bir sözleşme akdettiğinizi kabul eder ve bir Eğitimnerede kullanıcısı (“Kullanıcı”) olursunuz.

Eğitimnerede'i bir şirket veya sair bir tüzel kişilik adına kullanıyorsanız ve şirketinizin bizimle münferit bir sözleşmesi olsa bile bireysel olarak işbu Sözleşme ile bağlısınız. Bir hesap kaydetmek ve bir Eğitimnerede kullanıcısı olmak istemiyorsanız, Sözleşmeyi imzalamayın ve “Eğitimnerede'e Katıl”'ı TIKLATMAYIN ve herhangi bir Eğitimnerede web sayfasına, bilgilerine veya hizmetlerine erişmeyin, bunları görüntülemeyin, yüklemeyin ya da başka bir şekilde kullanmayın. “Şimdi Katıl,”'ı tıklattığınızda, işbu Sözleşmenin şartlarını ve koşullarını okuduğunuzu ve anladığınızı onaylar ve işbu Sözleşmenin tüm hükümleri ile bağlı olmayı kabul edersiniz. “Şimdi Katıl,”'ı tıklattığınızda, elektronik imzalar kullanmaya da rıza gösterirsiniz ve “Şimdi Katıl” düğmesini tıklatmanızı birlikte onaylarsınız. Lütfen Eğitimnerede Kullanıcı Anlaşması ve Gizlilik Politikasının topluca Eğitimnerede “Hizmet Koşulları olarak da anıldığını göz önünde bulundurun.”

2.YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

A.İlgili Yasalar ve işbu Sözleşme

Tüm ilgili yasalara, muhtelif zamanlarda önceden bildirilerek veya bildirilmeksizin değiştirilebilecek işbu Sözleşmeye ve müteakip bölümlerde açıklanan politikalar ile yordamlara uymalısınız:

1.YAPILMASI ve YAPILMAMASI gerekenler;

2.Eğitimnerede Web Sitesinde İlan Edilen İçeriğe İlişkin Şikayetler; ve

3.Eğitimnerede Gizlilik Politikası.

B.Eğitimnerede'e gönderdiklerinizin lisans ve garantisi.

İşbu Sözleşme uyarınca Eğitimnerede'e sunduğunuz bilgilerin sahibisiniz ve herhangi bir zamanda bu bilgilerin iptalini talep edebilirsiniz, meğerki bilgileri veya içeriği başkaları ile paylaşmış olun ve bunlar bu kişilerce iptal edilmemiş veya diğer kullanıcılar tarafından kopyalanmamış veya muhafaza edilmemiş olsun. Bundan başka herhangi bir şekilde şu anda bilinen veya gelecekte keşfedilecek olan kullanıcı tarafından hizmetlere ilişkin geliştirilmiş olan içerik, fikirler, konseptler, teknik veya veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak şartıyla Eğitimnerede'e dolaylı veya doğrudan gönderdiğiniz Sizin tarafınızdan temin edilmiş bilgilere dair Size veya herhangi bir üçüncü taraftan herhangi başka bir izin alma ve/veya anılan kişilere ücret ödemesine gerek kalmadan Eğitimnerede'e kopyalamak, türev çalışmalar hazırlamak, geliştirmek, dağıtmak, yayınlamak, ortadan kaldırmak, alıkoymak, eklemek, işlemek, analiz etmek, kullanmak ve ticarileştirmek üzere münhasır olmayan, iptal edilemez, dünya çapında, daimi, sınırsız, temlik edilebilir, alt lisans olarak verilebilir, tamamen ödenmiş ve telifsiz bir hak verirsiniz. İşbu Sözleşmenin 2. ve 3. Bölümlerinde belirtildiği üzere, bize gönderdiğiniz bilgilerin zarar rizikosu Size aittir.

Bize bilgi sağladığınızda, bilgileri göndermeye yetkili olduğunuzu ve bilginin doğru olduğunu, gizli olmadığını ve herhangi bir sözleşmeden doğan kısıtlama veya üçüncü kişilere ait hakları ihlal etmediğini beyan ve garanti edersiniz. Eğitimnerede profil bilgilerinizi doğru ve güncel tutmak Sizin sorumluluğunuzdur.

C.Hizmet için Uygunluk

Hizmet kullanımına uygun olmak için, aşağıdaki kriterleri yerine getirmeli ve (1) 7 ile 18  yaş arasında iseniz ailenizin kontrolü altında bu sözleşmeyi kabul ettiğinizi; (2) 18 yaşında veya daha büyük olduğunuzu; (3) halihazırda Hizmetlerden kısıtlanmış olmadığınızı veya bir Eğitimnerede hesabı sahibi olmaktan başka bir şekilde men edilmediğinizi; (4) Eğitimnerede'in rakibi olmadığınızı veya Eğitimnerede ile rekabet eden sebeplerden ötürü Hizmetleri kullanmadığınızı; (5) belirli bir zamanda sadece bir Eğitimnerede hesabı muhafaza edeceğinizi; (6) işbu Sözleşmeyi akdetme konusunda tam yetkiye sahip olduğunuzu ve bunu yaptığınızda taraf olduğunuz bir sözleşmeyi ihlal etmeyeceğinizi; (7) telif hakları ve ticari marka hakları gibi fikri mülkiyet hakları dahil Eğitimnerede'in haklarını ihlal etmeyeceğinizi ve (8) Hizmetlerin kullanımı için gerekli olan tüm ekipman, yazılım ve İnternet erişiminin masraflarının temin etmeyi kabul edeceğinizi beyan ve garanti etmelisiniz.

D.Oturum Açmak İçin Gerekli Kimlik Bilgileri.

(1) Şifrenizi güvenli ve gizli tutacağınızı; (2) hesabınızı başkalarına kullandırmayacağınızı; (3) diğer Kullanıcıların hesaplarını kullanmaktan imtina edeceğinizi; (4) Eğitimnerede hesabınızı başka bir kişiye satmaktan, başka bir kişiyle takas etmekten veya başka türlü devretmekten imtina edeceğinizi ve (5) Eğitimnerede'e ait bir bölüm veya buradaki herhangi bir bilgiye erişim için herhangi birinden ücret talep etmekten imtina edeceğinizi kabul edersiniz. Bundan başka hesabınızı kapatmadığınız veya hesap güvenliğinizin Sizin hatanızla tehlikeye atılmadığını ispat etmediğiniz sürece hesabınız vasıtasıyla olanlardan sorumlusunuz.

E.Tazmin.

(1) Üçüncü kişilerin hakları veya ilgili yasaları ihlal eden sunularınızın içeriği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işbu Sözleşmeye uymamanız, (2) Hizmetlere gönderdiğiniz herhangi bir içerik ve (3) Eğitimnerede'de veya Eğitimnerede vasıtası ile ilgilendiğiniz herhangi bir faaliyetten kaynaklanan üçüncü taraflara ait şikayet, suçlama ve soruşturmalar ile bağlantılı tüm zarar, kayıp ve masraflarımızı (vekalet ücret ve masrafları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tazmin eder ve bunlar için bizi sorumlu tutmazsınız.

F.Ödeme.

Bir ücret karşılığında önerdiğimiz herhangi bir hizmeti bir defaya mahsus veya bir abonelik karşılığında (“Premium Hizmetleri”) satın alırsanız, Eğitimnerede'in ödeme kartı bilgilerinizi muhafaza edeceğini kabul edersiniz. Premium Hizmetler için geçerli ücretleri (premium hesaplar için olan periyodik ücretler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) vadeleri geldiğinde ve tüm ilgili vergileri ile birlikte ödemeyi ve vadesi geçmiş tutarların tahsilat masrafları ile faizlerini telafi etmeyi kabul edersiniz. Ücretleri ödeme yükümlülüğünüz, aboneliğinizi iptal edeceğiniz abonelik dönemi sonuna kadar devam eder. Eğitimnerede Premium Hizmetlerinin, işbu Sözleşme ile Premium Hizmeti hükmüne ile ilişkili herhangi ek koşullara tabi olduğunu onaylarsınız.

G.İşbu Sözleşmeye aykırı olan eylemleri bize bildirin.

Herhangi bir mecburi yasa uyarınca işbu Sözleşmeye aykırı bir şekilde davranmaya yetkili veya zorunlu olduğunuza inanırsanız, işbu Sözleşmeye aykırı bir şekilde davranmanızdan 30 gün önce yazılı olarak sebeplerinizin detaylı ve kanıtlanmış açıklamasını bize temin etmeyi, bu şekilde davranma yükümlülüğümüz olmamasına rağmen ve takdiri tamamen bize ait olmak üzere söz konusu durum için alternatif bir çözüm yolu temin etmemiz için değerlendirme yapmamıza izin vermeyi kabul edersiniz.

H.Bildirimler ve Hizmet Mesajları.

Hizmet mesajları ve Hizmetler hakkında Size yapacağımız duyurular amacıyla Eğitimnerede, işbu Sözleşmenin değişiklikleri gibi bazı değişiklikler konusunda Sizi uyarmak üzere sayfalarına bir afiş bildirimi koyabilir. Alternatif olarak bildirim, başka irtibat bilgilerine sahip olsak bile hesabınız ile ilişkili olan e-posta adresinize Eğitimnerede tarafından bir e-posta olarak gönderilebilir. Eğitimnerede'in, Eğitimnerede hesabını veya Eğitimnerede ile ilişkili hizmetler hakkında Eğitimnerede hesabınız veya e-posta, cep telefonu numarası, telefon veya posta hizmetleri dahil teslimat servisleri vasıtasıyla Sizinle haberleşebileceğini de kabul edersiniz. Eğitimnerede'den ne tür mesajlar aldığınızı kontrol etmek için lütfen Ayarlar'ı gözden geçirin. Hizmetler hakkında önemli bilgileri teslim alamamanız dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla bunu yapamamanızla ilişkili ve yapamamanızdan kaynaklanan doğru irtibat veya sair bilgileri muhafaza etme sorumluluğumuz olmadığını onaylar ve kabul edersiniz.

I. Eğitimnerede Uygulamaları.

Eğitimnerede, Eğitimnerede platformu kullanılarak oluşturulmuş uygulamalar vasıtasıyla Hizmetleri sunabilir (“Eğitimnerede Uygulamaları”). Akıllı telefon uygulamaları (Blackberry için Eğitimnerede veya iPhone için Eğitimnerede) ve Eğitimnerede “Paylaşım” düğmeleri ile web genelinde web sayfalarında dağıtılan diğer interaktif eklentiler, Eğitimnerede Uygulamalarına örnek teşkil eder. Eğitimnerede Uygulamaları, Bölüm 4.B.'de bahsedilen üçüncü taraflara ait Platform Uygulamalarından farklıdır. Bir Eğitimnerede Uygulaması kullanıyor veya bir eklenti yayan bir web sitesi ile etkileşim içindeyseniz, cihazınız, mobil taşıyıcınız, internet'e erişim sağlayıcınız, fiziki konumunuz ve/ve Eğitimnerede eklentilerini içeren web sayfalarınız dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak şartıyla Sizin hakkınızdaki ve Hizmetleri kullanımınız hakkındaki bilgilerin bize iletileceğini kabul edersiniz.

Bundan başka Eğitimnerede Uygulaması vasıtasıyla bazı Eğitimnerede verilerinizi aktardığınızda, mobil taşıyıcı veya başka erişim sağlayıcınız ile aktardığınız verileri paylaşma yetkiniz olduğunu beyan edersiniz. Mobil hesabınızı değiştirmeniz veya devre dışı bırakmanız halinde ve kurum yöneticisi değişimi durumunda  mesajlarınızın ve kurum bilgilerinin eski numaranızı edinen kişiye veya eski kurum yöneticisine gönderilmemesini sağlamak için Eğitimnerede hesap bilgilerinizi derhal güncellemelisiniz ve bunu yapmamanız Sizin sorumluluğunuzdur. Mobil erişim sağlayıcınız vasıtasıyla Eğitimnerede'e erişiminize ilişkin tüm ücretlendirme ve gerekli izinlerden sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bundan dolayı Hizmetlerin mevcut olup olmadığını ve belirli mobil cihazlarınıza yönelik söz konusu hizmetlerin koşullarını öğrenmek için sağlayıcınıza danışmalısınız.

Son olarak Hizmetleri kullanımınızı sağlamak üzere yüklenebilir bir uygulamayı kullandığınızda, yükleme veya kurma esnasında veya muhtelif zamanlarda güncellemede temin edilen uygulama ile birleştirilen Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin koşullarını kabul ettiğinizi açık bir şekilde onaylarsınız.

J. Kullanıcılar arasındaki İletişim ve Paylaşma (Eğitimnerede Grupları, Yanıtlar, Güncellemeler, Kurum Sayfaları vs.).

Eğitimnerede, belirtilen konular hakkında gözlemlerinizi ve yorumlarınızı koyabileceğiniz Eğitimnerede Grupları, Yanıtlar,İlan verme ve Ağ Güncellemeleri gibi çeşitli forumlar sunar. Eğitimnerede, haber makalelerine bağlantılar ve iş olanakları, ürün tavsiyeleri ve profilleri ile Eğitimnerede Grupları ve Eğitimnerede Şirket Sayfaları gibi sitenin diğer kısımlarına sair içerik dahil kullanıcıların güncellemeler koymak suretiyle bilgi paylaşmasını da mümkün kılar.
Eğitimnerede üyeleri, Eğitimnerede Gruplarını ve Şirket Sayfalarını ücretsiz olarak oluşturabilir ancak Eğitimnerede, Eğitimnerede Gruplarını veya Şirket Sayfalarını kapatabilir veya devredebilir veya içeriği işbu Sözleşme veya diğerlerinin fikri mülkiyet haklarını ihlal ederse bunların içeriğini kaldırabilir.

Lütfen ilan verdiğiniz fikirlerin ve paylaştığınız bilgilerin, başka Kullanıcılar tarafından görülebileceğini ve kullanılabileceğini ve Eğitimnerede'in, diğer Kullanıcıların Eğitimnerede'de paylaştığınız fikir ve bilgileri kullanmayacağını garanti edemeyeceğini göz önünde bulundurun. Bu yüzden gizli tutmak ve/veya diğerlerinin kullanmasını istemediğiniz veya paylaştığınızda ihlal edilebilecek olan üçüncü kişilere ait bir hakka tabi olan bir fikir veya bilginiz varsa, bu fikir veya bilgiyi herhangi bir Eğitimnerede Gruplara, Ağ Güncellemelerinizin içine veya Eğitimnerede'de herhangi bir yere ilan vermeyin. EĞITIMNEREDE, EĞITIMNEREDE İLAN VERME, GRUPLAR, KURUM SAYFALARI, GÜNÜN SORUSU VEYA CEVAPLAR GİBİ HERHANGİ BİR EĞITIMNEREDE UMUMA AİT FORUMA KOYDUĞUNUZ HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA BİLGİYİ BİR KULLANICININ HATALI KULLANIMI VEYA SUİSTİMALİNDEN SORUMLU DEĞİLDİR.

K.Gizlilik.

Kullanıcı olmaya karar vermeden önce işbu Sözleşmeye bu vesileyle kaynak olarak dahil edildiği ve bize gönderdiğiniz kişisel olarak teşhis edilebilir bilgiler dahil herhangi bir bilginin değerlendirmesi buna tabi olduğu için Gizlilik Politikamızın tamamını dikkatli bir şekilde okumalısınız. Lütfen Eğitimnerede veya katılmayı düşündüğünüz gruplar veya grup benzerlerine gönderdiğiniz belli bilgilerin, beyanların, verilerin ve içeriğin (fotoğraflar gibi) cinsiyetinizi, etnik kökeninizi, milliyetinizi, yaşınızı ve/veya hakkınızdaki sair kişisel bilgileri ifşa edeceğini göz önünde bulundurun. Herhangi bilgiler, beyanlar, veriler ve içeriği bize göndermenizin ihtiyari olduğunu kabul edersiniz.

L.Eğitimnerede'e Katkılar

Eğitimnerede'e öneri veya geri bildirim web sayfaları vasıtasıyla fikirler, öneriler, belgeler ve/veya teklifler ("Katkılar") gönderdiğinizde: (a) Katkılarınızın gizli veya kişiye özel bilgiler ihtiva etmediğini; (b) Katkılara istinaden Eğitimnerede'in sarih veya zımni herhangi bir mahremiyet yükümlülüğü altına girmediğini; (c) Eğitimnerede'in söz konusu Katkıları herhangi bir şekilde herhangi bir amaçla dünya çapındaki herhangi bir medyada kullanma ve ifşa etmeye (veya kullanmamayı veya ifşa etmemeyi seçmeye) yetkili olduğunu; (d) Eğitimnerede Katkılara benzer şeyleri incelemekte olduğu veya geliştirmekte olduğunu; (e) Katkılarınıza dair tüm haklarınızı Eğitimnerede'e gayri kabili rücu temlik ettiğinizi ve (f) Eğitimnerede'den hiçbir türde tazminat veya itfa talep etmeye hiçbir surette yetkili olmadığınızı kabul eder ve onaylarsınız.

3.HAKLARINIZ.

Bölüm 10'da liste halinde verilen Yapılması’ ve Yapılmaması’Gerekenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerinize uymanız şartıyla genel olarak ulaşılabilen bir web tarayıcı, mobil cihaz veya uygulama (ancak Eğitimnerede veya Kullanıcılarının açık yazılı rızası olmadan verilere erişmek üzere kazıma, örümcek, sürünme veya sair teknoloji ve yazılım kullanmak vasıtasıyla değil) aracılığıyla işbu Sözleşmeye uygun bir şekilde Eğitimnerede web sayfalarında sunduğumuz bilgileri görüntüleme ve Hizmetleri kullanmaya yönelik sınırlı, kabili rücu, münhasır olmayan, temlik edilemez, alt lisans verilemez bir lisans ve hakkı Size veriyoruz. Misyon ve amacımıza aykırı bir şekilde Eğitimnerede'in başka türlü bir kullanımı (Eğitimnerede tarafından açıkça yetkilendirilmediğiniz takdirde tanımadığınız veya güvenmediğiniz birisini bağlamaya çalışmak veya Eğitimnerede'den elde ettiğiniz bilgileri ticari olarak kullanmaya çalışmak gibi) kesinlikle yasaktır ve işbu Sözleşmeyi ihlal eder. Ünvan, mülkiyet, fikri mülkiyet hakları ve Eğitimnerede'deki tüm hak ve menfaatler ve Eğitimnerede web sitesinden yapılan tüm kopyalar dahil her tür ilgili öğeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla İşbu Sözleşme ile sarih olarak verilmeyen tüm hakları saklı tutarız.


4.HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ.

A.Hizmetlerin Ulaşılabilirliği.

Hizmetleri sunmaya devam ettiği müddetçe Eğitimnerede, Hizmetleri güncellemeye, geliştirmeye ve genişletmeye çalışmalı ve bunları temin etmelidir. Sonuç itibariyle, var olacağı ve belirli bir günde mevcut olacağı gibi ve işbu Sözleşmede açıkça beyan edilenden hariç başka hiçbir yükümlülüğü olmaması şartıyla Eğitimnerede'e erişmenize izin veriyoruz. Eğitimnerede'i kısmen veya tamamen değiştirebilir, yenisiyle değiştirebilir, Eğitimnerede'e erişiminizi reddedebilir, geçici olarak durdurabilir veya Eğitimnerede'e son verebiliriz ve takdiri tamamen bize ait olmak üzere Sizin veya tüm kullanıcılarımız için Hizmetlerin bir kısmı veya tümünün fiyatlarını değiştirebiliriz. Tüm bu değişiklikler, aksi belirtilmedikçe sitemizde ilan edildiklerinde veya Size doğrudan iletildiklerinde yürürlüğe girer. Bundan başka hesabınızın halihazırdaki bir parçası olan herhangi bir içeriğin Eğitimnerede tarafından işbu Sözleşmeye aykırı olduğu varsayılırsa, Eğitimnerede söz konusu içeriği önceden bildirilerek veya bildirmeden alıkoyma, kaldırma ve veya çıkarma hakkını saklı tutar. Şüpheye mahal vermemek için Eğitimnerede'in Sizin veya başka Kullanıcıların Hizmetleri kullanırken temin ettiği herhangi bir içeriğin bir kopyasını Sizin için kaydetme, muhafaza etme veya Size temin etme gibi bir yükümlülüğü olmadığını belirtiriz.

B.Üçüncü Taraf Siteleri ve Geliştiriciler.

Eğitimnerede, www.Eğitimnerede.com, ve başka bir yerde üçüncü taraf web sitelerine bağlantıları dahil edebilir (“Üçüncü Taraf Siteleri”). Eğitimnerede, Eğitimnerede tarafından geliştirici platformları vasıtasıyla hazır bulundurulan veri ve geliştirici araçlarını kullanmak suretiyle özellikler ve işlevsellik temin eden uygulamaları (“Platform Uygulamaları”) oluşturmak üzere üçüncü taraf geliştiricilerini (“Platform Geliştiricilerini”) de temin eder.

Bir Üçüncü Taraf Sitesini veya Platform Uygulamasını kullanmak ya da bunlara erişmek isteyip istemediğinize karar vermekten siz sorumlusunuz. Operatöre bilgilerinizi bizim yapmayacağımız şekillerde kullanmak üzere izin verebileceğiniz için, bunları kullanmadan veya herhangi bir bilgi paylaşmadan önce üçüncü Taraf Sitesi veya Platform Uygulamasına ilişkin geçerli koşulları ve/veya gizlilik politikasını gözden geçirmelisiniz.

Eğitimnerede, Üçüncü Taraf Siteleri veya Platform Uygulamalarında bulunan veya bunlardan elde edilen herhangi bir özellik, içerik, reklam, ürünler veya sair materyaller için sorumlu değildir veya anılanları teyit etmez. Eğitimnerede ayrıca Platform Uygulamalarını taramaz, denetlemez veya teyit etmez. Dolayısı ile Üçüncü Taraf Sitelerine erişmeye veya Platform Uygulamalarını kullanmaya karar verirseniz, bunun riski Size aittir ve herhangi bir Platform Uygulamasını kullanmanızın Platform Geliştiricisinin eylemleri açısından hiçbir garantisiz ve “olduğu gibi” temelinde olduğunu ve işbu Sözleşmenin, Üçüncü Taraf Sitesi ve Geliştirici Uygulamasını kullanımınıza uygulanmayacağını kabul edersiniz.

Lütfen göz önünde bulundurun: Bir Platform Uygulamasına ya da Üçüncü Taraf Sitesine, Eğitimnerede hesabınız onaylamak veya hesabınıza bağlanmak üzere izin verirseniz, bu uygulama veya web sitesi, Eğitimnerede'deki Size ve bağlantılarınıza dair bilgilere erişebilir.

Platform Geliştiricileri ve Platform Uygulamaları hakkında ek bilgi için lütfen Eğitimnerede Gizlilik Politikasına başvurun.

C.Kullanıcı Bilgilerinin İfşası.

Kanunun mecbur tuttuğu haller veya söz konusu erişim, muhafaza ya da ifşa mantık çerçevesinde bizim fikrimize göre iyi niyetli bir inançla gerekli ise, (1) Hukuki ve cezai celpler, mahkeme emirleri ve sair cebri ifşaatlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal sürece uymak, (2) işbu Sözleşmeyi uygulamak, (3) üçüncü tarafın bir Kullanıcı, bir birey veya bir hükümet aracısı olup olmadığı gözetilmeksizin üçüncü tarafların haklarının ihlal edildiğine dair iddialara cevap vermek, (4) müşteri hizmetleri araştırmalarına cevap vermek veya (5) Eğitimnerede, Kullanıcılarımız veya umumun haklarını, mülkiyetlerini veya kişisel emniyetlerini korumak üzere temin ettiğiniz kayıt veya sair başka bilgilerinize erişebileceğimizi, bunları muhafaza ve ifşa edebileceğimizi onaylar, kabul eder ve bunlara razı olursunuz.
Müşteri desteği, işbu Sözleşmenin tatbiki veya gizlilik politikasında bahsedilen yasal gereksinimlere uyum için temin edilmesi gerekli olan kişilerden başka üçüncü taraflara Kullanıcı bilgilerinin ifşaları.

D.Diğer Kullanıcılarla Bağlantılar ve Etkileşimler.

Diğer Kullanıcılarla olan etkileşimlerinizden münhasıran sorumlusunuz. Eğitimnerede, diğer Kullanıcılar ile olan bağlantılarınızın sayısını sınırlayabilir veya belli durumlarda Hizmetlerin kullanımı vasıtasıyla diğer Kullanıcılar ile irtibata geçmenizi yasaklayabilir veya aksi takdirde Hizmetleri kullanımınızı sınırlayabilir. Eğitimnerede, Sizin ile diğer üyeler arasındaki ihtilafları izleme ve takdiri tamamen kendine ait olmak üzere işbu Sözleşmenin icrası açısından gerekli görürse hesabınızı kısıtlama, geçici olarak durdurma veya kapatma hakkını saklı tutar ancak bu konuda bir yükümlülüğü yoktur.

5.SORUMLULUK REDDİ.

BAZI ÜLKELER VE YARGI BÖLGELERİ TÜKETİCİLERLE YAPILAN SÖZLEŞMELERDE ZIMNİ KOŞULLARA İLİŞKİN SORUMLULUK REDDİNE İZİN VERMEZ VE SONUÇ İTİBARİYLE İŞBU BÖLÜMÜN MUHTEVASI SİZE UYGULANMAYABİLİR.

EĞITIMNEREDE'E, İÇERİSİNDEKİ HERHANGİ BİR BİLGİYE VEYA SÜREKLİLİĞİNE İTİMAT ETMEYİN. EĞITIMNEREDE PLATFORMUNU VE TÜM BİLGİLER İLE HİZMETLERİ “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLMASINA” DAYALI OLARAK TEMİN EDERİZ. EĞITIMNEREDE, KULLANICI TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞ İÇERİĞİN DOĞRULUĞUNU DENETLEMEZ VEYA İNCELEMEZ. HERHANGİ BİR SARİH TAAHHÜT VEYA BEYAN SUNMUYORUZ.

GEÇERLİ HUKUKUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, ÜNVAN, VERİLERİN DOĞRULUĞU VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR VEYA TÜM ZIMNİ TAAHHÜTLER VE BEYANLARDAN FERAGAT EDİYORUZ. EĞITIMNEREDE VEYA EĞITIMNEREDE İLE BAĞLANTILI HERHANGİ BİR ŞEY TARAFINDAN MEMNUN EDİLEMEZ VEYA HASAR GÖRÜRSENİZ, EĞITIMNEREDE HESABINIZI KAPATABİLİR VE İŞBU SÖZLEŞMEYİ BÖLÜM 7'YE (“FESİH”) UYGUN BİR ŞEKİLDE FESHEDEBİLİRSİNİZ VE SÖZ KONUSU FESİH, TEK VE YEGANE ÇÖZÜMÜNÜZ OLUR.

EĞITIMNEREDE SORUMLU DEĞİLDİR VE EĞITIMNEREDE VASITASIYLA HERHANGİ BİRİNE GÖNDERİLEN HERHANGİ BİR MESAJIN TESLİMİ İÇİN (İÇERİ POSTALARI, CEVAPLARIN İLANI VEYA KULLANICI TARAFINDAN OLUŞTURULAN SAİR İÇERİĞİN İLETİLMESİ GİBİ) HERHANGİ BİR TAAHHÜT VEYA BEYANDA BULUNMAZ. EK OLARAK, HİZMETLERİ KULLANIMINIZIN ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAKLARINI İHLAL ETMEYECEĞİNİ TAAHHÜT VEYA BEYAN ETMEYİZ. WEB SİTESİNDE KULLANILAN VEYA TANIMLANAN HERHANGİ BİR MATERYAL, HİZMET VEYA TEKNOLOJİ, SÖZ KONUSU MATERYALLERİ, HİZMETLERİ VEYA TEKNOLOJİYİ BİZE LİSANSLAYAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SAHİP OLDUĞU FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA TABİ OLABİLİR.

EĞITIMNEREDE, HİZMETLERİNE ABONE OLAN KİŞİLERİN KİMLİKLERİNİ ONAYLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE DEĞİLDİR VE HİZMETLERİNİN TOPLULUKTAKİ DİĞER KULLANICILAR TARAFINDAN KULLANIMINI İZLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEDİR; BU YÜZDEN EĞITIMNEREDE KİMLİK ÇALINMASI VEYA BİLGİLERİNİZİN BAŞKA TÜRLÜ SUİSTİMALİNE YÖNELİK TÜM SORUMLULUKTAN FERAGAT EDER.

EĞITIMNEREDE, SAĞLADIĞI HİZMETLERİN KESİNTİSİZ İŞLEYECEĞİNİ VEYA İŞLEYİŞİNDE HATA OLMAYACAĞINI GARANTİ ETMEZ. HİZMETLERİN İŞLETİMİ BİLHASSA BAKIM, GÜNCELLEMELER VEYA SİSTEM YA DA AĞ ARIZALARINDAN ÖTÜRÜ KESİLEBİLİR. EĞITIMNEREDE, SÖZ KONUSU KESİNTİ VEYA İŞLEYİŞTEKİ HATALARDAN KAYNAKLANAN HASARLAR İÇİN SORUMLULUKTAN FERAGAT EDER. BUNDAN BAŞKA EĞITIMNEREDE, UYGUNSUZ EKİPMAN, İNTERNET HİZMET SAĞLAYICISILARI İLE İLGİLİ BOZUKLUKLAR, iNTERNET AĞININ DOYGUNLUĞU VEYA SAİR DİĞER NEDENLERDEN ÖTÜRÜ EĞITIMNEREDE SİTESİNİN HERHANGİ BİR ÇALIŞMA BOZUKLUĞU, SİTEYE ERİŞİM İMKANSIZLIĞI VEYA ZAYIF KULLANIM ŞARTLARINA YÖNELİK TÜM SORUMLULUKLARDAN FERAGAT EDER.

6.SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI.
BAZI ÜLKELER TÜKETİCİLER İLE YAPILAN SÖZLEŞMELERDEKİ SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI VEYA MUAF TUTULMASINA İZİN VERMEZ VE SONUÇ İTİBARİYLE İŞBU BÖLÜMÜN MUHTEVASI SİZE UYGULANMAYABİLİR.

Eğitimnerede veya bağlı kuruluşları, bağlı ortaklıkları, çalışanları, hissedarları veya yöneticileri (“Eğitimnerede İştirakleri”) (a) bir Premium Hizmeti için en son ay itibariyle ödediğiniz ücretin beş mislini veya 100 USD'yi aşan hasarlar için - bu ikisinden hangisi daha yüksek ise- veya (b) Hizmetleri, herhangi bir platform uygulamalarını kullanımınızdan veya Eğitimnerede'de bulunan, Eğitimnerede vasıtasıyla erişilen veya yüklenen herhangi bir içerik veya sair materyallerden kaynaklanan Sizin veya üçüncü bir kişinin uğradığı herhangi özel, arızi, dolaylı, cezai veya netice kabilinden doğan hasarlar veya kullanım, fayda, kazanç veya veri kayıpları için kümülatif olarak sorumlu olmaz. İşbu sorumluluğun sınırlandırılması, taraflar arasındaki anlaşmanın temelinin bir parçasıdır ve bu husus olmadan koşullar ve yüklenen ücretler farklı olurdu. İşbu sorumluluğun sınırlandırılması:

A.(1) iddianızın sözleşme, haksız fiil, yazılı hukuk veya sair başka yasal teoriye dayalı olup olmadığına, (2) söz konusu hasarlara dair olasılığı bilip bilmemenize veya bu olasılık hakkında bilgi sahibi olmanız gerekip gerekmediğine veya (3) işbu Bölümde sunulan sınırlı çözümlerin asıl amaçlarında başarısız olup olmadığına bakılmaksızın uygulanır ve

B.Eğitimnerede'in işbu Sözleşme veya geçerli yasaya aykırı bir şekilde kasıtlı veya bilerek sebebiyet verdiği veya işbu Sözleşmede hakkında feragat edilemeyip de geçerli yasa tarafından başka türlü hükmedilen herhangi bir hasar için uygulanmaz.

C.Söz konusu Premium Hizmetlere ilişkin olarak işbu Bölümü hükümsüz kılan ayrı bir Sorumluluğun Sınırlandırılması hükmünü içeren bir Premium Hizmetleri satın almaya yönelik ayrı bir sözleşmeyi akdederseniz uygulanmaz.

7.FESİH.

A.Fesih halinde karşılıklı haklar.

İşbu Sözleşmeyi herhangi bir sebeple veya sebepsiz Eğitimnerede'e ihbar etmek suretiyle herhangi bir zamanda Bölüm 9.C'ye uygun olarak feshedebilirsiniz. Eğitimnerede, herhangi bir sebeple veya sebepsiz herhangi bir zamanda ihbarlı veya ihbarsız Sözleşme ve hesabınızı feshedebilir. Söz konusu iptal derhal veya ihbarda belirtildiği tarihte yürürlüğe girer. Şüpheye mahal vermemek için sadece Eğitimnerede veya hizmetlerin ücretini ödeyen taraf, herhangi bir Premium Hizmetine erişiminizi feshedebileceğini belirtiriz. Eğitimnerede hesabınızın feshi, Eğitimnerede'e erişimizin devre dışı bırakılmasını kapsar ve Eğitimnerede'i gelecekte kullanmanızı da engelleyebilir.

B.Hizmetleri Suistimal.

Eğitimnerede, Hizmetleri kötüye kullanan veya istismar eden Kullanıcıların hesaplarını kısıtlayabilir, geçici olarak durdurabilir veya feshedebilir. Tanımadığınız Kullanıcıları bağlantı kurmak için davet etme, Eğitimnerede mesaj hizmetlerini suistimal etme, çoklu veya sahte profiller oluşturma, Eğitimnerede’in izin olmadan Hizmetlerin ticari kullanımı, herhangi fikri mülkiyet haklarını ihlal etme, Bölüm 10'da liste halinde verilen Yapılması’ ve Yapılmaması’ Gerekenleri ihlal etme veya takdiri Eğitimnerede'e ait olmak üzere Eğitimnerede'in amacının hilafına olduğunu varsaydığı herhangi başka bir hareket, Hizmetlerin Suistimaline dahildir. Ek olarak ve yukarıda anılanları kısıtlamasız Eğitimnerede, takdiri kendisine ait olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakkı Yasası çerçevesinde mükerrer ihlal edenler olarak varsayılan Kullanıcıların hesaplarını feshetmeye yönelik bir politika benimsemiştir.

C.Feshin Tesiri.

Eğitimnerede hesabınızın feshi ile birlikte Hizmetlere erişimi kaybedersiniz. İşbu Sözleşme Bölüm 3 (“Haklarınız”) ile Bölüm 4.a-b ve d (“Haklarımızı ve Yükümlülüklerimiz”) hariç işbu Sözleşmenin koşulları herhangi bir fesih halinde de geçerlidir.

8.İHTİLAF ÇÖZÜMÜ

A.Yasal İhtilaflar için Kanun ve Forum

İşbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile ilgili ve Eğitimnerede ile yaşanan ihtilaflar (“İhtilaflar”), kökeninizin olduğu ülke veya Eğitimnerede'e nereden erişim sağladığınıza bakılmaksızın ve hukuk prensiplerinin arasındaki çelişkiler ile Uluslararası Mal Satımlarına ilişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonuna rağmen California yasalarına tabidir. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile ilgili şikayetlerin, taraflar aksini kabul etmedikçe veya aşağıdaki paragrafta bulunan Tahkim Seçeneğinde aksi belirtilmedikçe yalnızca eyalet veya Santa Clara İlçesi, California'da bulunan federal mahkemede çözüleceğini Siz ve Eğitimnerede kabul edersiniz. Siz ve Eğitimnerede, tüm şikayetlerle ilgili olarak mahkemeye başvurulması durumunda Santa Clara İlçesi, California'da bulunan mahkemelerin özel yargılarına uyacağınızı kabul edersiniz. Yukaridakilere karşın, Eğitimnerede'in herhangi bir yargılamada ihtiyati tedbir için (veya dengi herhangi bir tür ivedi yasal tedbir için) başvurabileceğini kabul edersiniz.

B.Tahkim Seçeneği

Herhangi bir iddiada (yargılama veya dengi adli tedbir şikayetleri hariç) 10.000 USD'den az toplam tazminat isteniyorsa, tazminat isteyen taraf ihtilafı uygun bir ücretle gıyabında bağlayıcı tahkim yoluyla çözmeyi seçebilir. Olayda taraf tahkim yolunu seçerse, tahkimi tarafların ortak kabul ettiği alternatif ihtilaf çözüm (“ADR”) sağlayıcı yoluyla başlatabilir. ADR sağlayıcı ve taraflar belirtilen kurallara riayet etmelidir: (a) tahkim, telefonla, çevrim içi ve/veya yalnızca yazılı izin yoluyla iletilmelidir ve tahkimi başlatan taraf belirli bir yol seçmelidir; (b) tahkim, tarafların veya şahitlerin aksi taraflarca karşılıklı olarak kabul edilmedikçe kişisel katılımlarını gerektirmemelidir; ve (c) hakim tarafından tazminat için karar verilen herhangi bir yargı nihaidir ve yetkili yargı mahkemesi tarafından belirtilmelidir.

9.GENEL HÜKÜMLER.

A.Bölünebilirlik.

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü yetkili bir mahkeme veya bir hakem tarafından kanuna aykırı, hükümsüz veya icra edilemez bulunursa, söz konusu icra edilemez hüküm işbu hükmün niyetini etkili hale getirmek üzere azami ölçüde etkili ve uygulanabilir olacak şekilde değiştirilir ve bir mahkeme veya bir hakem değiştirilen hükmü geçersiz, kanuna aykırı, hükümsüz veya icra edilemez bulursa, işbu Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerlik, yasallık ve icra edilebilirliği hiçbir surette bundan etkilenmez.

B.Lisan.

Eğitimnerede'in Size işbu Sözleşme, Gizlilik Politikası ve/veya sair belgelerin İngilizce sürümlerinin bir çevirisini sunduğu durumlarda, işbu çevirinin sadece rahatınız için sağlandığını ve Eğitimnerede ile aranızdaki ilişkinin Premium Hizmetlere yönelik ek koşullar dahil işbu Sözleşme, Gizlilik Politikası ve sair belgelerin İngilizce sürümüne tabi olduğunu kabul edersiniz.

C.İhbarlar ve Yordam Hizmeti.

Posta veya kurye ile aşağıdaki adresten:
EĞİTİM NEREDE İNTERNET DANIŞM.TEKNOL.HİZM.TİC.LTD.ŞTİ
LEVENT MAH. ALKARANFİL SOK. NO:5 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
TÜRKİYE

Bundan başka, Eğitimnerede tebligat adresi olarak bu adresi kabul etmektedir. Tebliğler hakkındaki bu bölüme uymadan sunduğunuz hiçbir tebliğ, hukuki sonuç doğurmaz.

D.Sözleşmenin Bütünlüğü.

İşbu Sözleşmenin, Hizmetlere ilişkin olarak Sizin ve bizim aramızdaki bütün, eksiksiz ve münhasır anlaşmayı oluşturduğunu ve yazılı ya da sözlü veya örf, uygulama, politika veya emsal ile olup olmadığı gözetilmeksizin bundan önce işbu Sözleşmenin esas fikrine istinaden yapılan tüm anlaşma ve mutabakatları hükümsüz kıldığını kabul edersiniz. Diğer bazı Eğitimnerede hizmetlerini, üçüncü taraf içeriğini veya üçüncü taraf yazılımını satın aldığınızda veya kullandığınızda, ek koşul ve şartlara da tabi olabilirsiniz.

E.İşbu Sözleşmeye yapılan Tadiller.

İşbu Sözleşmenin koşullarını www.Eğitimnerede.com adresinde ilan edildiğinde veya başka türlü ihbar edildiğinde geçerli olacak şekilde değiştirme, tamamlama ve yenileri ile değiştirme hakkını saklı tutarız. Örneğin işbu Sözleşmeyi veya Gizlilik Politikasını değiştirdiğimizde erişmeniz ve siteyi devam eden kullanımınızda önce olan değişiklikleri gözden geçirmeniz için Eğitimnerede, sitesinde bir afiş teşhir eder. İşbu Sözleşmenin değişikliklerini kabul etmek istemiyorsanız, işbu Sözleşmeyi Bölüm 7 (Fesih) uyarınca herhangi bir zamanda feshedebilirsiniz.

F.Resmi olmayan feragatlar, sözleşmeler veya beyanlar yoktur.
Sizin veya başkaları yüzünden İşbu Sözleşmenin ihlaline istinaden işlemden kaçınmamız, bu ihlal veya bunu müteakiben benzer veya sair ihlallere istinaden işlem yapma hakkımızdan feragat ettirmez. İşbu Sözleşme ile açıkça ve özellikle öngörülmüş olması hariç herhangi bir Eğitimnerede İştiraki tarafından yapılan hiçbir beyan, ifade, rıza, feragat veya sair eylemler veya ihmaller herhangi bir Eğitimnerede İştiraki üzerinde yasal anlamda bağlayıcı olarak varsayılamaz, meğerki Eğitimnerede'in usulüne uygun olarak tayin edilmiş bir memuru tarafından elle imzalanmış maddi bir yazıda belgelendirilmiş olsun.

G.İhtiyati Tedbir yoktur.

Hiçbir durumda iptal, ihtiyati veya sair denk tedbir elde etmeye veya Hizmetin işleyişini engelleme veya yasaklamaya, bunlarla bağlantılı yayınlanan herhangi bir reklam veya sair materyalleri kötüye kullanmaya veya Hizmetler vasıtasıyla kullanılan veya görüntülenen Hizmetleri veya herhangi bir içeriği veya sair materyalleri kötüye kullanmaya çalışamazsınız veya bunlara yetkili olmazsınız.

H.Lehdarlar.
Eğitimnerede Şirketi haricindeki ve Eğitimnerede Şirketi'nin %50 veya daha fazla hissesini elinde bulundurduğu teşebbüsler (“İştirak”), bir taraf değildir ancak işbu Sözleşmeyi aleyhinize doğrudan bir şekilde uygulama hakkını haiz işbu Sözleşmenin üçüncü taraf lehdarları oldukları kastedilir.

I. Temlik ve Tevkil.
İşbu Sözleşme çerçevesindeki herhangi bir hak veya yükümlülüğü temlik edemez veya bunlar için birini tevkil edemezsiniz. Görünen herhangi bir temlik ve tevkil geçersizdir. İşbu Sözleşme çerçevesindeki tüm hak ve yükümlülükleri kısmen veya tamamen ve Size hiçbir ihbarda bulunmadan özgürce temlik veya tevkil edebiliriz. Tek taraflı yenileme ile ve Size ihbar ettiğimizde geçerli olmak üzere İşbu Sözleşme çerçevesindeki haklarımızı ve yükümlülüklerimizi üstlenen bir üçüncü tarafı Eğitimnerede Şirketi’nin yerine geçirebiliriz.

10.EĞITIMNEREDE KULLANICISI İÇİN “YAPILMASI” ve “YAPILMAMASI’ GEREKENLER”

Eğitimnerede'e erişim için bir koşul olarak, işbu Kullanıcı Anlaşmasını kabul eder ve müteakip YAPILMASI ve YAPILMAMASI’ GEREKENLERİ kesinlikle uymalısınız:

A.Aşağıdakileri yapın:

1.Gizlilik kanunları, fikri mülkiyet kanunları, ihracat denetim kanunları, vergi kanunları ve düzenleyici gereksinimler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak şartıyla tüm geçerli kanunlara uyun;

2.Bize doğru bilgiler temin edin ve gerektiğinde bunları güncelleyin;

3.Gizlilik Politikamızı gözden geçirin ve buna uyun;

4.Eğitimnerede'in Hizmetlere ilişkin gönderdiğini bildirileri gözden geçirin ve bunlara uyun; ve

5.Hizmetleri profesyonel bir tutum izleyerek kullanın.

B.Aşağıdakileri yapmayın’:

1.Eğitimnerede'e uygunsuz, doğru olmayan veya sakıncalı içerik ilan vermek suretiyle profesyonel olmayan davranışlarla iştigal ederek dürüst olmayan veya profesyonel olmayan bir şekilde hareket etmek;

2.Profil forumunda yer alan belirtilen alanlarda doğru olmayan bilgileri yayınlamak (mesela isim alanına bir bağlantı veya bir e-posta adresini eklemeyin) Lütfen e-posta adresi, telefon numarası, açık adres veya doğası gereği gizli olan sair bilgileriniz gibi hassas kişisel bilgilerinizi de koruyun;

3.Gerçek kişi olmayan birisi için bir kullanıcı profili oluşturmak;

4.Eğitimnerede'i kullanan diğer kişilere hoş olmayan iletişimler göndermek dahil başka kişileri rahatsız etmek, taciz etmek veya bu kişileri rahatsız etmek;

5.Tanımadığınız kişileri ağa katılmaları için davet etme;

6.Profil resmi olarak Size benzemeyen veya kafası olmayan bir resim yüklemek;

7.Şirketten izin almadan başka birinin hesabını kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek veya Eğitimnerede'de sahte bir kimlik oluşturmak;

8.Aşağıdaki özellikleri haiz bir içeriği yüklemek, ilan vermek, InMail atmak, aktarmak veya başka bir şekilde hazırda bulundurmak veya başlatmak:

a.Anonim kimlik kullanmak veya mevcut veya daha önceki durumlarınızı ve özelliklerinizi yanlış tanıtmak veya bir kişi ya da teşebbüs ile geçmiş veya mevcut ilişkilerinizi yanlış tanıtmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yalan bir şekilde beyanda bulunan, taklit eden veya başka bir şekilde yanlış tanıtan;

b.Hukuka aykırı, iftira mahiyetinde, kötüleyici, müstehcen, ayrımcı veya başka şekilde sakıncalı olan;

c.Bir içeriğe söz konusu alan için niyet edilmeyen bir alan içeriğini ekleyen (örneğin “ünvan” ya da herhangi bir başka alana bir telefon numarası göndermek veya Eğitimnerede tarafından bir alan tahsis edilmeyen herhangi bir kişisel tanımlanabilir bilgi, açık adresler, e-posta adresler telefon numaraları dahil);

d.Herhangi bir kanun veya sözleşmeden doğan ya da yedi emin ilişki uyarınca sunmak veya ifşa etmek hakkınız olmadığı bilgileri içeren (insider bilgileri, ifşa etmeme anlaşması gereği ya da istihdam ilişkilerinin bir parçası olarak öğrenilen veya ifşa edilen kişisel ya da gizli bilgiler gibi);

e.Patentleri, ticari markaları, ticari sırları, telif haklarını veya sair mülkiyete dair hakları ihlal eden;

f. Talep edilmemiş veya izin verilmemiş reklam, promosyon materyalleri, “istenmeyen posta,” “spam,” “zincirleme mektuplar,” “piramit şemalar,” veya talep edilmemiş herhangi bir formu içeren. İşbu yasağa, (a) Sizi tanımayan veya Sizi tanımalarının mümkün olmadığı kişilere mesaj göndermek için Eğitimnerede davetiyelerini kullanmak, (b) Sizi tanımayan kişilere bağlanmak için Eğitimnerede'i kullanmak ve izinleri olmadan bu kişilerin doğrudan bağlantılarına talep edilmemiş promosyonel mesajlar göndermek ve (c) dağıtım listelerine, haber grupları takma isimlerine veya grup takma isimlerine mesajlar göndermek dahildir ancak sırf bunlarla sınırlı değildir;

g.Eğitimnerede'in veya Eğitimnerede'in herhangi bir Kullanıcısının bilgisayar yazılımı veya donanımı veya iletişim ekipmanlarının işlevselliğine sekte vuran, işlevselliği tahrip eden veya sınırlayan yazılım virüsleri, solucanlar veya herhangi bir sair bilgisayar kodu, dosyaları veya programlarını içeren;

h.Hizmetler vasıtasıyla aktarılan herhangi bir iletişimin kökenini gizlemek üzere kimlik tanıtıcısını başka türlü manipüle etme veya üstbilgileri tahrif etmek; ve/veya

9.Ağ üzerinden satışlara benzer uygulamaları veya piramid şema ya da benzer başka uygulamalar oluşturmak amacıyla evden satış yapan bağımsız satıcıların istihdamına benzer uygulamaları gerçekleştirmeye çalışan bir ağın gelişim veya ayarlarına doğrudan veya dolaylı bir şekilde katılan;

10.İşbu Sözleşmede izin verilmesi Eğitimnerede’in geliştirici koşulları ve politikaları veya Eğitimnerede tarafından açıkça izin verilmesi hariç Eğitimnerede'de bulunan (Sizin tarafınızdan ilan verilen içerik hariç) bilgileri kopyalamak, lisans vermek, alt lisans vermek, yayınlamak, neşretmek, iletmek, dağıtmak, uygulamak, sergilemek, satmak, yeniden markalaştırmak veya başka bir şeklide aktarmak;

11. Tersine mühendislik yapmak, kaynak koda dönüştürmek, kaynak kodunu oluşturmak, kod açmak veya Hizmetleri sağlamaya yönelik fikri mülkiyetin altında yatan kaynak kodu ve bunların herhangi bir parçasını türetmeye başka bir şekilde teşebbüs etmek

12. Eğitimnerede'in takdirinde olmak üzere Eğitimnerede ile rekabet içerisinde olan herhangi bir hizmeti temin etmek üzere Eğitimnerede'de görüntülediğiniz ve/veya Eğitimnerede'den elde ettiğiniz bilgi, içerik veya verileri kullanmak veya kopyalamak;

13. Eğitimnerede ile yazılı bir sözleşme akdetmediğiniz halde (Sırf bununla sınırlı olmamak üzere Eğitimnerede tarafından itibarlı bir Eğitimnerede eğitmeni olarak sertifikalandırılmadığınız halde kendinizi itibarlı bir Eğitimnerede eğitmeni olarak tanıtma, buna dahildir) Eğitimnerede'e bağlı olduğunuzu veya Eğitimnerede tarafından onaylı olduğunu doğrudan veya dolaylı olarak ima veya beyan etmek;

14. Eğitimnerede geliştirici programı uyarınca izin verilmesi hariç Eğitimnerede'deki veya Hizmetlerin temelinde yatan teknolojiye dayalı türemiş çalışmaları veya diğer Kullanıcıların içeriğini kısmen veya tamamen uyarlamak, değiştirmek veya oluşturmak;

15. Eğitimnerede'e erişimi veya Eğitimnerede'in içerisindeki herhangi bir bilgi veya muadilini tamamen veya kısmen kiralamak, finansal kiralamak, ödünç vermek, takas etmek veya satmak/tekrar satmak;

16. Eğitimnerede'in açık yazılı izni olmadan bir Eğitimnerede Grubunu veya Eğitimnerede'in herhangi başka bir hizmetini veya işlevini satmak, bunlara sponsor olmak veya bunları başka bir şekilde para olarak tedavüle çıkarmak.

17. Siteye herhangi bir amaçla derin bağlanmak (örneğin Eğitimnerede giriş sayfasından başka bir Eğitimnerede web sayfasına bir bağlantı da dahildir), meğer ki Eğitimnerede tarafından açıkça yazılı izin verilmiş olsun veya Eğitimnerede'deki profil,kurum veya grubunuzu Marka Talimatları açıklandığı gibi terfi ettirme amacı için açıkça yazılı izin verilmiş olsun;

18. Eğitimnerede ve lisans verenlerine ait olanlar dahil Eğitimnerede'in içerisinde veya Eğitimnerede'de bulunan herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyete dair haklara ilişkin notları kaldırmak;

19. Eğitimnerede'de bulunan herhangi şekildeki bir reklamı kaldırma, örtmek veya başka türlü gizlemek;

20. İşbu Sözleşmede açıkça izin verilmesi veya söz konusu bilgi sahibinin açıkça izin vermesi hariç Eğitimnerede tarafından elde edilen kişiye göre tanımlanabilir bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir bilgiyi toplamak, kullanmak, kopyalamak veya aktarmak;

21. Açık onayları olmadan Kullanıcı olmayan kişilerin bilgilerini paylaşma;

22. “Eğitimnerede” kelimesini herhangi bir ticari isim, e-posta veya URL'de kullanmak veya Marka Talimatlarında öngörülenler ve Eğitimnerede tarafından açıkça izin verilmiş olanlar hariç Eğitimnerede'in ticari marka ve logoları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Eğitimnerede'in markalarını, logolarını ve/veya ticari markalarını ihlal etmek veya kullanmak;

23. Sitede bulunan herhangi bir web sayfasını veya diğer hizmetlere erişmek, bunları “kazımak,” “sürünmek” veya “örümceklemek” için manüel veya otomatik yazılım, cihazlar, kod robotları, sair yol veya yordamlar kullanmak;

24. Eğitimnerede tarafından açıkça izin verilmediği halde Eğitimnerede'e erişmek için bot veya sair otomatik yöntemler kullanmak, kişiler eklemek veya yüklemek, mesaj göndermek veya yönlendirmek veya Eğitimnerede vasıtasıyla sair eylemler yürütmek;

25. Eğitimnerede’in elverişliliğini, performansını veya işlevselliğini herhangi bir rekabetçi amaçla izleme amaçlarıyla otomatik veya manüel yollarla veya yordamlarla Eğitimnerede'e erişmek;

26. Eğitimnerede’in web sitelerinin görünüşünü veya işlevini “çerçevelemek,” “aynalamak,” veya başka şekilde taklit etmek ile uğraşmak;

27. Mobil uygulaması veya bir web tarayıcısı kullanmak suretiyle https://www.Eğitimnerede.com adresinde gezmek gibi Eğitimnerede tarafından sağlanan ara yüzlerden başka araçlarla Eğitimnerede'e bilfiil erişmek veya buna teşebbüs etmek; İşbu yasak, Eğitimnerede dahil çoklu hizmetlere erişimi birleştiren bir hizmet platformu gibi olan yazılım dahil herhangi bir üçüncü taraf hizmetini kullanarak Eğitimnerede'e erişim veya erişime teşebbüsü içerir;
28. Eğitimnerede'in içerisinde veya temelinde bulunan herhangi bir güvenlik bileşenini bilfiil geçersiz kılmak veya buna teşebbüs etmek;

29. Diğer Kullanıcılara veya Eğitimnerede personeline talep edilmemiş iletişimler göndermek, Eğitimnerede'e yetkisiz erişim sağlamaya teşebbüs etmek veya Eğitimnerede vasıtasıyla veya Eğitimnerede'e bilgisayar virüslerini iletme veya etkin kılma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak şartıyla Eğitimnerede’in altyapısına sebepsiz yükleme yerleştiren veya Eğitimnerede altyapısının düzgün çalışması ile doğrudan veya dolaylı bir şekilde engel olan herhangi bir eyleme karışmak;
30. Eğitimnerede'e bağlı herhangi bir sunucu veya ağlar özellikle Eğitimnerede'in arama algoritmaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Eğitimnerede veya Hizmetlere engel olmak, bunları kesintiye uğratmak veya bunlarla oynamak.

11. EĞITIMNEREDE WEB SİTESİNE POSTALANAN İÇERİĞE İLİŞKİN ŞİKAYETLER

Eğitimnerede'i daha başarılı bir profesyonel olmanıza ve profesyonellerin başarılı olmasına yardım etmek için kurduk. Bu amaca ulaşmak üzere Kullanıcılarımızı doğru ve kesin bilgiler paylaşmaları için teşvik ediyoruz. Diğerlerin fikri mülkiyet haklarına da saygı duyarız. Benzer şekilde işbu Sözleşme, Kullanıcılar tarafından ilan edilen bilgilerin doğru ve üçüncü tarafların fikri mülkiyet hakları veya sair haklarını ihlal etmeyecek bilgiler olmasını gerekli kılar. Bu amaçları teşvik etmek üzere Eğitimnerede, Kullanıcılarımız tarafından ilan verilen içeriğe ilişkin şikayetlerin gönderilmesine yönelik bir süreç temin eder. Politika ve usullerimizi burada bulabilirsiniz:eğitimnerede.com

'u Keşfet*
+ Modüller


© 2013 egitimnerede.com