Eğitim İçin Her Şey Her Şey Eğitim İçin

Yurt Dışı Eğitim


SAT sınavına kimler katılabilir?

Amerika’daki yüksekokul ve üniversitelere girmek isteyen Amerikan vatandaşları ya da yabancı uyruklu öğrenciler bu sınava girerler. Aynı zamanda Türkiye’deki yabancı uyruklu öğrencilerin Türk üniversitelerine yerleştirilmesi sürecinde de birçok üniversite tarafından kabul edilen bir sınavdır.

Genellikle lise son sınıf öğrencileri ya da liseden mezun olmuş olan öğrenciler SAT sınavına girerler. Bu test öğrencilerin orta öğretim boyunca edindikleri bilgi ve becerileri hangi düzeyde kullanabildiklerini ölçmeyi amaçlar. Bu sınavda düşünce ve problemleri çözüş biçimleri ve nasıl problemler arasında nasıl bağ kurdukları da değerlendirilir. Yükseköğrenim kurumları için SAT büyük bir kaynaktır. Bu test aynı zamanda öğrencilerin üniversitedeki performanslarının en hassas göstergelerinden bir tanesidir.

Haberlereğitimnerede.com

'u Keşfet*
+ Modüller